Gājēju – velosipēdistu ceļu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (gar autoceļu P103 Dobele-Bauska (Eleja), gar autoceļu P93 no Ānes un Teteles ciemiem līdz Jelgavai, gar autoceļu P63 no Līvāniem līdz Rožupei) (3 līgumi)