Gājēju – velosipēdistu celiņa izbūve uz valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posma km 63,600 – 64,480 (apdzīvotā vietā Augšlīgatne)