Gājēju–velosipēdistu celiņa izbūve gar autoceļu P95 Jelgava–Tērvete–Lietuvas robeža (Žagare) km 6,10–8,10 (apdzīvotā vietā Svēte)