Gājēju – velosipēdistu celiņa gar autoceļu P95 Jelgava – Tērvete – Lietuvas robeža (Žagare) km 6,10 – 8,10 (apdzīvota vieta Svēte) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība