Gājēju-velosipēdistu celiņa a/c P58 Viļāni-Preiļi-Špoģi posmā 28,39-29,42 km (apdzīvotā vieta Riebiņi) būvniecības un a/c P58 Viļāni-Preiļi-Špoģi un a/c V557 Puša-Krāce-Silajāņi-Riebiņi krustojuma (Riebiņu novads) pārbūves uzraudzību