Gājēju – velosipēdistu ceļa gar autoceļu P134 Pievedceļš Liepājas lidostai posmā no autoceļa A9 Rīga – Liepāja līdz Cimdenieku ciematam būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība un Ālandes tilta autoceļa P134 Pievedceļš Liepājas lidostai km 0,80 būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība (2 līgumi)