Gājēju – velosipēdisdtu celiņa izbūves gar autoceļu P97 Jelgava – Dobele – Annenieki posmā no Jelgavas robežas līdz Būriņu ceļa pieslēgumam autoceļa P97 km 8,100 – 8,825 būvdarbu autoruzraudzība