Gājēju un velosipēdu ceļu gar valsts vietējiem autoceļiem V187 posmā no Valmieras līdz Mūrmuižai un V1446 posmā no Tukuma līdz Milzkalnei būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (2 līgumi)