Gājēju pārejas uz valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga – Ērgļi km 9,1 būvprojekta izstrāde tehniskā projekta stadijā