Gājēju pārejas ierīkošana uz valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga – Ērgļi km 9,1