Gājēju pārejas ierīkošana uz valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) krustojumā ar Pīlādžu ielu, km 52,84 Siguldā