Gājēju pārejas būvdarbu uz valsts galvenā autoceļa A9 Rīga-Liepāja km 94,8 (Brocēnos) uzraudzība