Gājēju ietves izbūve gar valsts vietējo autoceļu V58 posmā no Ventas ielas līdz Saltavota ielai Siguldas novadā