Gājēju ietves izbūve gar autoceļu P57 Malta – Sloboda posmā 0,00 – 1,50 km (apdzīvota vieta Malta)