Esošo un perspektīvo servisa objektu optimālā izvietojuma shēmas valsts galveno autoceļu tīklā izpēte