Elektroenerģijas piegāde valsts autoceļu uzturēšanas vajadzībām