Elektroenerģijas piegāde valsts autoceļu uzturēšanas vajadzībām 2012-2015.gadā