Ēku nojaukšana valsts galvenā autoceļa projekta “E67/A7 Ķekavas apvedceļš” īstenošanai Ķekavas novadā, Ķekavas pagastā