Ekspertīzes veikšana tehniskajam projektam Valsts galvenā autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posmā 0,300-2,380 km un Rīgas HES labā krasta drenāžas sistēmas rekonstrukcija