Ekspertīzes veikšana Autoceļa P39 Alūksne –Ape segas rekonstrukcijas tehniskajam projektam