Drenāžas kolektora izbūvei nepieciešamās būvbedres norobežošana ar rievsienu valsts galvenā autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma 0,30 – 2,38 km un Rīgas HES labā krasta drenāžas sistēmas rekonstrukcija ietvaros