Dinamiskajā kontrolsvēršanā konstatēto pārkrauto transportlīdzekļu priekšatlases pilotprojekta ieviešana