Cērtenes tilta valsts vietējā autoceļa V234 Smiltene – Rauna 2,60 km atjaunošanas projekta izstrāde