Ceļu meteoroloģisko staciju nakts režīma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana