Ceļu meteoroloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana