Ceļu inteliģentās transporta sistēmas (ITS) uzstādīšanas un satiksmes vadības sistēmas ieviešanas uz autoceļa E77 Latvijā būvdarbu uzraudzība