Ceļu aktīvu pārvaldības sistēmas (CAPS) izstrāde, ieviešana un uzturēšana