Ceļa seguma saķeres koeficienta noteikšanas mēriekārtas GripTester apkope, kalibrēšana un remonts