Ceļa seguma līdzenuma noteikšanas mēriekārtas Profilogrāfa apkope, kalibrēšana un remonts