Ceļa pārvada autoceļa V1206 Durbe – Tadaiķi – Bunka – Priekule 4,23 km un ceļa pārvada autoceļa V1204 Durbe – Padone – Kugras 7,70km būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība