Ceļa pārvada autoceļā A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) 98,7 km periodiskās uzturēšanas darbu projekta izstrāde