Ceļa pārvada autoceļā A10 Rīga – Ventspils 37,32 km periodiskās uzturēšanas darbu projekta izstrāde