Ceļa apzīmējumu uzklāšana – ass līnija un malu līnija (termoplasts) (turpmāk tekstā – Darbs) būvobjektā „Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) 44.782 – 65.450 km segas atjaunošana