Caurtekas izbūve Pk 897+32 projekta Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) posma 83,0-96,6 segas pastiprināšanaietvaros