Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība – Bārtas tilta pārbūve valsts reģionālā autoceļa P113 27,20 km un valsts galvenā autoceļa A6 posma 300,71- 301,04 km klātnes deformāciju novēršana (2 līgumi)