Būvprojektu izstrāde ārējo elektroapgādes tīklu pieslēgumiem un transportlīdzekļu vidējā braukšanas ātruma kontroles sistēmu uzstādīšanas vietām