Būvprojekta „Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 9,46-24,94 km segas pastiprināšana” realizācijas laikā pa kārtām rekonstruēto autoceļu posmu topogrāfiskā uzmērīšana un izpilduzmērījumu sagatavošana