Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība satiksmes drošības uzlabošanai valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems – Sigulda – Ķegums un valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga – Ērgļi mezglā (Suntaži).