Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība satiksmes drošības uzlabošanai valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) un valsts reģionālā autoceļa P27 Smiltene – Gulbene mezglā (Smiltenes aplis)