Būvprojekta Autoceļa P4 Rīga – Ērgļi posmā 90,70 – 99,66 km rekonstrukcija izmaiņas elektroapgādes daļā.