Būvprojekta Autoceļa E22 posma Tīnūži – autoceļš P32 rekonstrukcijasastāvā esošās elektrotīkla pārbūves un pieslēgumu izbūves projektu un sakaru tīklu pārbūves projekta korekciju izstrāde.