Būvdarbu, uz valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, vai to maršrutos esošo ielu posmiem un tiltiem, uzraudzība