Blakusceļa Nr.30 būvdarbi autoceļa E22 posma autoceļš P32 – Viskāļi – Koknese 40,600 – 63,600 km rekonstrukcijas pabeigšanas ietvaros