Bitumena organiskā šķīdinātāja piegāde, izlietotā šķīdinātāja utilizācija, šķīdinātāja lietošanas slēgtā cikla iekārtu apkope un remonts