Barjeru uzstādīšana uz valsts reģionālā autoceļa P60 Dagda – Aglona 18.885 – 24.870 km un uz valsts vietējās nozīmes autoceļa V612 Konstantinova – Ignatova – Andiņi 2.275 – 2.307 km