AUTOTRANSPORTAM PAREDZĒTĀS SAŠĶIDRINĀTĀS NAFTAS GĀZES IEGĀDE RĒZEKNĒ