Autotransportam paredzētās sašķidrinātās naftas gāzes iegāde Rēzeknē un Tukumā