Autotransportam paredzētās sašķidrinātās naftas gāzes iegāde LVC Aizkraukles, Ludzas, Madonas nodaļai