Autoceļu seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība Kurzemes reģionā