Autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (valsts reģionālā autoceļa P10 Inčukalns-Ropaži-Ikšķile posms 14,85-21,15 km, valsts reģionālā autoceļa P58 Viļāni-Preiļi-Špoģi posms 38,47-46,10 km) (2 līgumi